For The People

Nee Sies

Vandag se mense lewe nie meer lank nie. Haastig vir die sandkombers. Vyftig dan het hulle klaar artritis in die nek en die skouers en in die keelgatte en die kankers loop rond soos…
Read More...

As jy Val

Hoe jonger ʼn mens is, hoe meer is dinge net wit en swart vir jou. Daar is geen grysareas nie. ʼn Ding is reg of verkeerd, soos byvoorbeeld aborsie, jy dink nie aan verkragting nie,…
Read More...

Hashtag Hou Tog Op

Onse ouers het so geskel oor MxIt, glad die pastoor in die kerk gevra om te bid vir die losbandigheid van die internet en die predators waaraan ons blootgestel word en dis MxIt…
Read More...

Om te Loop Vote

Ek het sommer klaar geweet vandag gaan nie my dag wees nie. Ek het reeds dik naar opgestaan want ek wil nog bietjie die wingerdgriep afgelê het, mens moet mos die dag voor ʼn public…
Read More...

Before There Was Us

On the 25th of April, Sol Plaatje University (SPU) hosted the book launch of “Before there was us” by actress, producer, screen playwright and author, Mokopi Shale. The evening was…
Read More...

Hanna Krappies

Hanna Krappies is die antie wat op die hoek in Pointsetia bly. Of as jy die directions na haar huis toe by die jum boy hoor sal hy uitsteek “die antie wat langs die pienk huis bly…
Read More...

Twee Gelowe

Mammie, die’s nie iets wat ek ligweg gaan vat nie. Hy’s my first teenage love affair en my grootste admirer. Lees elke word wat uit my pen val. En Ma weet partykeer is daar bloed…
Read More...

My Pappa Was ʼn Dromer

My pappa was ʼn dromer. Hy’t geglo in die watermyt wat fluit en die matrose lok en vang en in bome wat geheime ken en die wind wat jare met hom dra. Hy’t ons geleer lat jy die wolke…
Read More...

Ons Bure is Huigelaars

Tannie, my ma sê dié lewe is ʼn ander soort lewe. En onthou; my ma praat g’n lieg nie. My ma’t gesê dis dominee Herman se dag lat die nagmaal elke sondag so min is. Dis seker ook…
Read More...